GET YOUR AMAZING ITEMS EVERY WEEK! Contact | +66863582877 | glitterpooch@hotmail.com |

ชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกร (Kasikorn Bank)

  • ชื่อบัญชี : ณิชาภา อิโตะ
  • เลขที่บัญชี: 037-8-37230-5
  • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  • หลังจากการโอนเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินได้ที่หน้า แจ้งการโอนเงิน เราจะดำเนินการเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้ทันทีหลังจากได้ตรวจเช็คการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  • *กรุณาโอนเงินและแจ้งเราภายใน 7 วัน มิฉะนั้น คำสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิก
Back to Top